Khóa học tại University Canada West University Canada West
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: Tháng Mười 2019
 • Trực tuyến
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: nhiều lựa chọn
 • Bắt đầu: Dự kiến Tháng Mười 2019
 • Trực tuyến
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Có học bổng

 • Cử nhân (BA/Dự bị ĐH/...)
 • Toàn thời gian: 3 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 6.0) 6 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 5.5) 9 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 5.0)
 • Bắt đầu: Tháng Mười 2019
 • Du học
 • Phần mềm