Khóa học tại Long Island University Brooklyn Campus Long Island University Brooklyn Campus
 • Khác
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Trực tuyến
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 42 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Khác
 • Toàn thời gian: 42 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 36 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 51 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Tư vấn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 48 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Tư vấn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Tư vấn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 3 YEARS; 118 CREDITS
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$58,016.66
 • Du học
 • Vật lý trị liệu
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Khiêu vũ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Quản lý
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 60 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Tư vấn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Khởi nghiệp
 • Khác
 • Toàn thời gian: 4 năm
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • International Development
 • Khác
 • Toàn thời gian: : 120
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Khác
 • Toàn thời gian: MINIMUM 120 CREDITS
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Khiêu vũ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 52 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 42 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 42 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 48 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Khoa học Máy tính
 • Khác
 • Toàn thời gian: 121 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khác
 • Toàn thời gian: 120
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 138 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Y tế công cộng
 • Khác
 • Toàn thời gian: 33
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$22,482.00
 • Du học
 • Bán lẻ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 128 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Tin học
 • Khác
 • Toàn thời gian: : 120
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: 5 năm
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Khác
 • Toàn thời gian: 122 giờ tín chỉ
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Giáo dục cho người lớn
 • Khác
 • Toàn thời gian: MINIMUM 120 CREDITS
 • Bắt đầu: 21 Tháng Một 2020
 • Học phí: US$36,452.00
 • Du học
 • Khởi nghiệp